Isover Dachoterm G

Miner√°lne izolańćn√© dosky z ńćadińćov√Ĺch vl√°kien so zv√ĹŇ°enou pevnosŇ•ou urńćen√© na pouŇĺitie ako vrchn√° vrstva izol√°cie v skladbe ploch√Ĺch striech.

S√ļńćiniteńĺ tepelnej vodivosti: 0,042 W/m.K

dńļŇĺkaŇ°√≠rkahr√ļbkatepeln√° odolnosŇ• R
1200 mm2000 mm40 mm0,95 m2.K/W
1200 mm2000 mm50 mm1,15 m2.K/W
1200 mm2000 mm60 mm1,40 m2.K/W