Isover Dachoterm G

Miner√°lne izolańćn√© dosky z ńćadińćov√Ĺch vl√°kien so zv√ĹŇ°enou pevnosŇ•ou urńćen√© na pouŇĺitie ako vrchn√° vrstva izol√°cie v skladbe ploch√Ĺch s...viac inform√°ci√≠


Isover Dachoterm SL

Miner√°lne izolańćn√© dosky z ńćadińćov√Ĺch vl√°kien urńćen√© na pouŇĺitie ako spodn√° vrstva izol√°cie v skladbe ploch√Ĺch striech. Vhodn√© aj ako iz...viac inform√°ci√≠