Isover Dachoterm SL

Miner√°lne izolańćn√© dosky z ńćadińćov√Ĺch vl√°kien urńćen√© na pouŇĺitie ako spodn√° vrstva izol√°cie v skladbe ploch√Ĺch striech. Vhodn√© aj ako izol√°cia podl√°h s predpokladan√Ĺm vyŇ°Ň°√≠m zaŇ•aŇĺen√≠m.

S√ļńćiniteńĺ tepelnej vodivosti: 0,037 W/m.K

dńļŇĺkaŇ°√≠rkahr√ļbkatepeln√° odolnosŇ• R
1200 mm2000 mm50 mm1,30 m2.K/W
1200 mm2000 mm60 mm1,55 m2.K/W
1200 mm2000 mm80 mm2,10 m2.K/W
1200 mm2000 mm100 mm2,60 m2.K/W
1200 mm2000 mm120 mm3,15 m2.K/W