Isover Stropoterm

Miner√°lne izolańćn√© dosky z ńćadińćov√Ĺch vl√°kien s vysokou pevnosŇ•ou v tlaku urńćen√© na zlepŇ°enie krońćajovej a vzduchovej nepriezvuńćnosti a ako tepeln√° izol√°cia Ň•aŇĺk√Ĺch pl√°vaj√ļcich podl√°h v priestoroch s predpokladan√Ĺm vyŇ°Ň°√≠m zaŇ•aŇĺen√≠m (sklady, dielne a pod.).

S√ļńćiniteńĺ tepelnej vodivosti: 0,040 W/m.K

dńļŇĺkaŇ°√≠rkahr√ļbkatepeln√° odolnosŇ• R
1000 mm500 mm40 mm1,00 m2.K/W
1000 mm500 mm50 mm1,25 m2.K/W
1000 mm500 mm60 mm1,50 m2.K/W
1000 mm500 mm80 mm2,00 m2.K/W