Nobasil Fas√°da Kontaktn√°, Doska

Doska NOBASIL FKD sa vyr√°ba z miner√°lnej vlny sp√°janej umelou Ňĺivicou. Je v celom priereze hydrofobizovan√°.

 • M√° n√≠zky s√ļńćiniteńĺ tepelnej vodivosti - vynikaj√ļce izolańćn√© vlastnosti.
 • Je nehorńĺav√° - zvyŇ°uje pas√≠vnu bezpeńćnosŇ• stavby.
 • M√° akustick√© vlastnosti - absorbuje dopadaj√ļcu zvukov√ļ energiu.
 • M√° n√≠zku hodnotu faktora dif√ļzneho odporu - prievzduŇ°nosŇ•.
 • Je biologicky stabilizovan√° - pri spr√°vnej aplik√°cii si trvale zachov√°va izolańćn√© vlastnosti.
 • Je odoln√° vońći mikroorganizmom, hlodavcom.
 • Je chemicky neutr√°lna - nereaguje s okolit√Ĺmi materi√°lmi.
 • Pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabiln√°.
 • Vyznańćuje sa vysokou pevnosŇ•ou v Ň•ahu (rozlupńćivosŇ•), je staticky nosn√°, kotven√° v syst√©moch lepen√≠m a mechanick√Ĺmi kotevn√Ĺmi prvkami.
 • Vyr√°ba sa s vysokou presnosŇ•ou rozmerov, vńŹaka ńćomu je moŇĺn√© ukladaŇ• dosky na fas√°du dokonale tesne.
 • Je ńĺahko spracovateńĺn√° na potrebn√Ĺ rozmer a tvar.
 • Je nenasiakav√° - hydrofobiz√°cia v celom priereze.
 • Pońćas dopravy, skladovania a mont√°Ňĺe mus√≠ byt chr√°nen√° pred poveternostn√Ĺmi vplyvmi.

PouŇĺitie:

Doska NOBASIL FKD je urńćen√° na tepeln√ļ, zvukov√ļ a protipoŇĺiarnu izol√°ciu fas√°d a stenov√Ĺch konŇ°trukci√≠ z exteri√©rovej strany kontaktn√Ĺm sp√īsobom s n√°slednou povrchovou √ļpravou omietkou.

S√ļńćiniteńĺ tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K

dńļŇĺkaŇ°√≠rkahr√ļbkatepeln√° odolnosŇ• R
100 mm600 mm20 mm0,50 m2.K/W
100 mm600 mm30 mm0,75 m2.K/W
100 mm600 mm40 mm1,00 m2.K/W
100 mm600 mm50 mm1,25 m2.K/W
100 mm600 mm60 mm1,50 m2.K/W
100 mm600 mm70 mm1,75 m2.K/W
100 mm600 mm80 mm2,05 m2.K/W
100 mm600 mm100 mm2,55 m2.K/W
100 mm600 mm120 mm3,05 m2.K/W
100 mm600 mm140 mm3,55 m2.K/W
100 mm600 mm160 mm4,10 m2.K/W