Nobasil Fas√°da Kontaktn√°, Lamela

Fas√°dna lamela NOBASIL FKL sa vyr√°ba z dosky NOBASIL, ktor√° sa p√≠li na lamelu s kolmo orientovan√Ĺm vl√°knom. Vyznańćuje sa zv√ĹŇ°enou hydrofobiz√°ciou.

 • M√° n√≠zky s√ļńćiniteńĺ tepelnej vodivosti - vynikaj√ļce izolańćn√© vlastnosti.
 • Je nehorńĺav√° - zvyŇ°uje pas√≠vnu bezpeńćnosŇ• stavby.
 • M√° akustick√© vlastnosti - absorbuje dopadaj√ļcu zvukov√ļ energiu.
 • M√° n√≠zku hodnotu faktora dif√ļzneho odporu - prievzduŇ°nosŇ•.
 • Je biologicky stabilizovan√° - pri spr√°vnej aplik√°cii si trvale zachov√°va izolańćn√© vlastnosti.
 • Je odoln√° vońći mikroorganizmom, hlodavcom.
 • Je chemicky neutr√°lna - nereaguje s okolit√Ĺmi materi√°lmi.
 • Pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabiln√°.
 • Vyznańćuje sa vysokou pevnosŇ•ou v Ň•ahu, ide o staticky nosn√Ĺ v√Ĺrobok, kotven√Ĺ v syst√©me fas√°dy buńŹ lepen√≠m, alebo mechanicky pri v√§ńćŇ°√≠ch zataŇĺeniach.
 • Vyr√°ba sa s vysokou presnosŇ•ou rozmerov, vńŹaka ńćomu je moŇĺn√© ukladaŇ• dosky na fas√°du dokonale tesne.
 • Je ńĺahko spracovateńĺn√° na potrebn√Ĺ rozmer a tvar.
 • Je nenasiakav√° - hydrofobiz√°cia v celom priereze.
 • Pońćas dopravy, skladovania a mont√°Ňĺe mus√≠ byt chr√°nen√° pred poveternostn√Ĺmi vplyvmi.

PouŇĺitie:

Lamela je urńćen√° na tepeln√ļ, zvukov√ļ a protipoŇĺiarnu izol√°ciu fas√°d z exteri√©rovej strany s vonkajŇ°ou povrchovou √ļpravou - omietkou.

S√ļńćiniteńĺ tepelnej vodivosti: 0,40 W/m.K

dńļŇĺkaŇ°√≠rkahr√ļbkatepeln√° odolnosŇ• R
1000 mm200 mm40 mm1,00 m2.K/W
1000 mm200 mm50 mm1,25 m2.K/W
1000 mm200 mm60 mm1,50 m2.K/W
1000 mm200 mm70 mm1,75 m2.K/W
1000 mm200 mm80 mm2,00 m2.K/W
1000 mm200 mm100 mm2,50 m2.K/W
1000 mm200 mm120 mm3,00 m2.K/W
1000 mm200 mm140 mm3,50 m2.K/W
1000 mm200 mm150 mm3,75 m2.K/W
1000 mm200 mm160 mm4,00 m2.K/W
1000 mm200 mm180 mm4,50 m2.K/W