Nobasil FKD RS

Izolańćn√Ĺ matri√°l NOBASIL FKD RS sa vyr√°ba z miner√°lnej vlny sp√°janej umelou Ňĺivicou. V celom priereze je hydrofobizovan√Ĺ.

  • Vynikaj√ļce tepelno izolańćn√© vlastnosti.
  • Nehorńĺav√Ĺ ‚Äď zv√ĹŇ°enie pas√≠vnej poŇĺiarnej bezpeńćnosti stavieb.
  • LepŇ°ia pohltivosŇ• dopadaj√ļceho hluku.
  • N√≠zka hodnota faktora dif√ļzneho odporu ‚Äď prievzduŇ°nosŇ•.
  • Pri spr√°vnej aplik√°cii si trvale zachov√°va izolańćn√© vlastnosti.
  • Pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabiln√Ĺ.
  • ńĹahko spracovateńĺn√Ĺ na potrebn√Ĺ rozmer a tvar.
  • Je nenasiakav√Ĺ ‚Äď hydrofobiz√°cia v celom priereze.

PouŇĺitie:

NOBASIL FKD RS je urńćen√Ĺ na tepeln√ļ, zvukov√ļ a protipoŇĺiarnu izol√°ciu otvorov√Ĺch osten√≠ pri kontaktnom zateplen√≠ fas√°dnych konŇ°trukci√≠ s n√°slednou povrchovou √ļpravou vo forme tenkovrstvovej omietky.

S√ļńćiniteńĺ tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K

dńļŇĺkaŇ°√≠rkahr√ļbkatepeln√° odolnosŇ• R
1000 mm600 mm20 mm0,50 m2.K/W
1000 mm600 mm30 mm0,75 m2.K/W
1000 mm600 mm40 mm1,00 m2.K/W