EKOBOARD

Izolańćn√Ĺ materi√°l vyroben√Ĺ z miner√°lnych sklen√Ĺch vl√°kien. Tento v√Ĺrobok sa vyr√°ba v dosk√°ch. Ide√°lnou aplik√°ciou tohto materi√°lu je vyuŇĺitie jeho tepelne technick√Ĺch vlastnost√≠ v konŇ°trukci√°ch Ň°ikm√Ĺch striech a prevetr√°van√Ĺch fas√°d. Uplatnenie m√īŇĺe byŇ• predovŇ°etk√Ĺm ako doplnkov√° izol√°cia v nosnom roŇ°te sadrokart√≥nov√©ho syst√©mu resp. dreven√©ho obkladu v podkrov√≠.

S√ļńćiniteńĺ tepelnej vodivosti: 0,039 W/m.K

dńļŇĺkaŇ°√≠rkahr√ļbkatepeln√° odolnosŇ• R
1000 mm600 mm50 mm1,30 m2.K/W
1000 mm600 mm60 mm1,55 m2.K/W
1000 mm600 mm80 mm2,05 m2.K/W
1000 mm600 mm100 mm2,55 m2.K/W
1000 mm600 mm120 mm3,10 m2.K/W
1000 mm600 mm140 mm3,60 m2.K/W
1000 mm600 mm160 mm4,10 m2.K/W
1000 mm600 mm180 mm4,60 m2.K/W
1000 mm600 mm200 mm5,15 m2.K/W
1000 mm600 mm220 mm5,65 m2.K/W
1000 mm600 mm240 mm6,15 m2.K/W